Trådlöst bredband till Scandic Hotels gäster

Trådlöst bredband till Scandic Hotels gäster Scandic Hotels kommer att erbjuda sina hotellgäster trådlös bredbandsac- cess till Internet. Samtidigt får gästen tillgång till en lokal ''hotell- portal''. Satsningen är ett resultat av samarbete mellan Scandic Hotels, Nokia, InfraLAN och Wirelessbolaget. De första installationerna genomförs nu på de större hotellen i Norden. Scandic Hotels gäster erbjuds trådlöst bredband för Internet. I ett samar- bete mellan Scandic Hotels, Nokia, InfraLAN och Wirelessbolaget etableras s k ''Public Access Zones'' på hotellen. Genom trådlös kommunikation, ba- serad på internationell standard, får hotellgästen full bredbandsaccess till Internet på sin PC eller handdator. Hotellgästen får också tillgång till en lokal ''hotellportal'' med information om hotellets tjänster och utbud och den lokala ortens olika erbjudanden och arrangemang. - "Våra gäster får nu tillgång till bästa möjliga kommunikationslösning med full säkerhet och tillgänglighet oavsett vilken teleoperatör man valt", säger Roland Nilsson, VD och koncernchef för Scandic Hotels. ''Ge- nom den lokala portalen får våra gäster dessutom tillgång till ett stort informationsutbud från hotellet och orten. Det kan handla om restaurangut- budet, trafik- och väderinformation och om det lokala utbudet som teater, sport och andra evenemang. Detta ökar naturligtvis vår attraktivitet, både för affärs- och fritidsresenären". De första installationerna genomförs nu på Scandics större hotell. Avsik- ten är att därefter fortsätta på samtliga Scandic Hotel. " Lösningen som Scandic Hotels gäster erbjuds är baserad på Nokias trådlö- sa LAN-teknologi som ger bredbandsaccess till Internet som är femtio gång- er snabbare än normal ring-upp-förbindelse. Den trådlösa förbindelsen fun- gerar dessutom med full säkerhet och mycket hög tillförlitlighet", säger Jukka Jyränoja, skandinavisk regionschef på Nokia Internet Communications. För ytterligare information kontakta: - Roland Nilsson, VD & Koncernchef, Scandic Hotels @ 08-517 352 00, 070-580 81 85 - Gunnar Brandberg, Direktör Marknad & Investor Relations, Scandic Hotels @ 08-51735212, 0709-73 52 12 - Mika Setälä, Nokia, telefon +358 500 233 847 Scandic Hotels är Nordens ledande hotellföretag med 133 hotell i 10 län- der, varav 112 hotell i Norden. Scandics strategi är att vara en renodlad hotelloperatör och affärsidén är att "erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet, både under arbete och fritid". Scandic Hotels AB (publ). Box 6197, 102 33 Stockholm, Sverige Tel:08-517 350 00. Fax: 08-517 352 80 E-mail: info@scandic-hotels.com Internet: www.scandic-hotels.com Org. nr.: 556299-1009 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar