Penser Access: ScandiDos - Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3 samt ökad efterfrågan på den amerikanska marknaden. Efter rapporten höjer vi vårt försäljningsestimat med 19% under 18/19e drivet av 1) försäljningen av Delta4 Discover börjar ta fart 2) stark försäljningstrend på den amerikanska marknaden. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) Nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar 3) Valideringen med Elektas Versa-HD ser ut att bli klar i närtid 4) lanseringen av Delta4 Phantom+ MR under 2018/19e. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risknivå.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/avslutar-aret-pa-topp/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Prenumerera