ScandiDos Delta4 Discover är det första kvalitetskontroll- systemet i världen med att bli kliniskt accepterad av Varian

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North, låter meddela att man nu gemensamt med Varian avslutat en gemensam validering som medför att Delta4 Discover nu är kliniskt accepterad av Varian

VD Görgen Nilsson

ScandiDos har gemensamt med Varian finslipad Delta4 Discover konceptet så att produkten nu uppfyller Varians högt ställda krav på säkerhet och användarvänlighet. Detta medför att kunderna får de kvitto som man i många fall efterfrågat på samvalidering. Projektet har varit ett pilotprojekt som tagit mycket tid då detta är ett nytt förfarande inom strålterapi. Delta4 Discover är därmed unikt även i avseende validerad av Varian. Varian har speciellt värderat Delta4 Discovers unika design som medför att terapistrålen påverkas minimalt. Designen bygger på en patenterad mätmetod. För mer information om Delta4 Discover, arbetsflödet och Varians godkännande, besök delta4family.com/varian-approval

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar