ScandiDos nyemission kraftigt övertecknad: första handelsdag på First North 11 april 2014

Läs original

Intresset för emissionen i det uppsalabaserade företaget ScandiDos, som utvecklar och marknadsför system för kvalitetssäkring av strålterapi av cancer, har varit mycket stort. Teckningstiden avslutades den 21 mars och emissionen övertecknades hela sex gånger. Genom emissionen tillförs bolaget 21,75 mkr och får närmare 2 000 nya aktieägare. ScandiDos har även beslutat att genomföra en riktad emission om 300 000 aktier som tillför bolaget ytterligare 4,35 mkr.

I nyemissionen, som riktade sig till allmänheten och institutionella investerare, emitterades 1 500 000 aktier till teckningskursen 14,50 kronor. Nyemissionen i ScandiDos skedde med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 1 800 000 aktier som beslutades vid en extra bolagstämma den 10 februari 2014.

För att tillvarata det institutionella intresset för ScandiDos beslutade styrelsen att även genomföra en riktad emission på 300 000 aktier till samma teckningskurs. Emissionen tecknas i huvudsak av en europeisk institutionell investerare specialiserad på mindre life science- och teknologibolag och till en mindre del av en svensk institutionell investerare.

Sammantaget innebär de två emissionerna att 1 800 000 nya aktier ges ut. Antalet aktier i bolaget uppgår därmed (efter att emissionerna registrerats) till 11 971 070. Aktiekapitalet ökas med 90 000 kronor till 598 553,50 kronor.

”Det är med stor glädje som vi kan konstatera att det finns ett starkt intresse för ScandiDos. Genom kapitalet från emissionerna får vi nu möjlighet att genomföra vår tillväxtstrategi. ScandiDos befinner sig i ett intressant läge där vi under året lanserar två nya produkter som väsentligt breddar vår produktportfölj och stärker våra tillväxtmöjligheter. Vår målsättning är att etablera ScandiDos som den ledande aktören inom kvalitetssäkring av modern strålterapi”, säger Görgen Nilsson, VD och en av grundarna av ScandiDos.

ScandiDos har erhållit godkännande för listning av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North och första dag för handel är den 11 april 2014.

Redeye är finansiell rådgivare och Certified Adviser till ScandiDos i samband med nyemissionen och listningen på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Lindahl är juridisk rådgivare till ScandiDos.

För ytterligare information, kontakta

Görgen Nilsson, VD ScandiDos

Tel: 018-472 3032

E-post: gorgen.nilsson@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4phantom under de senaste fem åren utvecklats till att bli världsledande inom kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer och genom detta säkerställa att den behandling som ges med teknikerna IMRT eller VMAT är korrekt. Delta4är en produktplattform med avancerade mätsystem och beräkningsprogram som kvalitetssäkrar hela behandlingskedjan, från ordination till sista behandlingsfraktion med unik noggrannhet och effektivitet. Vid avvikelser kan de avancerade analysverktygen i Delta4användas för att identifiera felkällor så att dessa kan åtgärdas.

Taggar:

Prenumerera