ScandiDos Phantom+ nu levererat till 10 länder, Iran läggs till listan över ”ScandiDos länder”

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North, låter meddela att under kv2 för det brutna räkenskapsåret 2015/2016 kom produktionen och leveranserna av nya produkten Delta4 Phantom+ igång på allvar. Under perioden levererade ScandiDos för första gången en produkt till Iran.

VD Görgen Nilsson

Vi är glada över att leveranserna av vår produkt Delta4Phantom+ nu är igång på allvar så att vi kan erbjuda ett bra leveransflöde. Kv2 ser därmed ut att ha omsatt ungefär lika mycket som kv2 2014/2015 trots att vi fortfarande inte betat av hela leveransbehovet.

Vi ser ett starkt ökat intresse för Delta4Phantom+ från kunder över hela världen och vi ser konkurrenter som nu desperat sänker sina priser för att kunna konkurrera.

Elekta presenterade på sina kapitalmarknadsdagar Iran som en intressant kommande marknad; ScandiDos installerar i dagarna sitt första Phantom+ i Iran.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA och Kina, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Redeye, www.redeye.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar