ScandiDos startar säljbolag i Frankrike

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North, låter meddela att man nu satsar på ökad försäljning i Frankrike genom att starta ett eget säljbolag, ScandiDos SAS, i landet.

VD Görgen Nilsson

Frankrike är en av ScandiDos starka marknader i Europa och vi har en god installerad bas i landet. I bra samförstånd med distributören Bebig – Eckert&Ziegler, som varit ScandiDos distributör under den framgångsrika perioden, tar nu ScandiDos över befintlig och tidigare personal som därmed är väl insatta i produkt och marknad.

I Frankrike har man starka traditioner och regulatoriska krav vad gäller kvalitetssäkring i strålterapiprocessen vilket gör att vi har höga ambitioner även för Delta4Discover i Frankrike. Med starten av ScandiDos SAS i Frankrike så säkerställer vi nu och förstärker bearbetningen ytterligare av den franska marknaden.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA och Kina, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Redeye, www.redeye.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar