ScandiDos tar order på Delta4Discover i Österrike

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North,

låter meddela att Universitätsklinik für Strahlentherapie, Innsbruck, Österrike valt ScandiDos Delta4 Discover för kvalitetssäkring vid avancerad strålbehandling.

VD Görgen Nilsson

Vi är glada och stolta över att Universitätsklinik für Strahlentherapie i Innsbruck, som sedan 2009 är en ScandiDos kund och nyligen valde att uppgradera till Delta4 Phantom+ nu även valt att satsa på Delta4 Discover. Universitätsklinik für Strahlentherapie blir därmed först i Österrike med oberoende stråldosmätning under strålbehandling och därmed komplett kvalitetssäkring!

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com 

Prenumerera

Dokument & länkar