SOL:Relansering och flytt av verksamheten i Finland

SOL - Relansering och flytt av verksamheten i Finland Scandinavia Online-koncernen ("SOL") kommer att relansera sina finska portal- och söktjänster Suomi24.fi och Evreka.fi under namnet Suomi24.fi. Samtidigt flyttas driften av SOLs finska sajter till koncernens huvudkontor i Stockholm. Dagens finska verksamhet drivs för närvarande av SOLs helägda dotterbolag Scandinavia Online Oy ("SOL Oy"), och kommer att läggas ned i slutet av år 2001. SOL Oy köptes av Telia Infomedia Oy i mars 2000 som en del av omorganiseringen av Scandinavia Online-bolagen i Norden till dagens SOL- koncern. Sedan dess har SOL Oy med de finskspråkiga Internet-sajterna Suomi24.fi och Evreka.fi haft en enastående utveckling gällande användning och antal användare. Bolaget var rankat som nummer 15 av de finskspråkiga Internet-sajterna 2Q2000 och 2Q2001 var det rankat som nummer tre efter en ökning av antal sidvisningar på mer än 400% på ett år. På grund av den negativa utvecklingen på den redan begränsade finska marknaden för online-annonsering har SOL beslutat att reducera koncernens kostnader förknippade med verksamheten i Finland. Suomi24.fi och Evreka.fi som idag drivs som två separata sajter kommer att integreras under det gemensamma namnet Suomi24.fi med start under 4Q2001. Samtidigt kommer driften av de finskspråkiga tjänsterna flyttas till koncernens huvudkontor i Stockholm tillsammans med en av de anställda från SOL Oy. SOL förutspår ingen materiell negativ påverkan på koncernens intäkter som följd av flytten. Koncernens kostnader kommer dock att, som en konsekvens av nedläggningen av den lokala verksamheten i Finland och med start under 4Q2001, reduceras med SEK 10 miljoner per kvartal i förhållande till de kostnader som rapporterades för 2Q2001. Flytten kommer att medföra omstruktureringskostnader om SEK 14 miljoner, vilka kommer att avsättas i koncernens räkenskaper för 3Q2001. SOLs delårsrapport för 3Q2001 kommer att offentliggöras den 15 november 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen (Koncernchef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar