Om oss

Scandinavian AirAmbulance, SAA, är med sina baser, som är spridda över Sverige och Finland, en av Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. SAA Sverige startade sin verksamhet 2001 med helikopterbaserna i Stockholm och Östersund. Sedan dess har flera baser med helikopter och flygplan tillkommit runt om i Sverige. Utvecklingen i Sverige med centralisering av specialistsjukvården till vissa sjukhus ökar behovet av patienttransporter mellan sjukhusen. Detta medför ett högre krav på medicinska vårdinsatser under transporten. Vår vision är att genom kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring, gemensam laginsats och aktiv marknadsföring vidareutveckla oss och bibehålla högsta kvalitet på våra flygmedicinska tjänster. SAA opererar med två flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). För helikoptrarna är det Scandinavian MediCopter och för flygplan är det Scandinavian AirAmbulance. Det kommersiella namnet för koncernen är Scandinavian AirAmbulance.