Delårsrapport Scandinavian Air Ambulance Holding AB (publ)

Scandinavian AirAmbulance koncernen avlämnar sin delårsrapport för april-september 2015/16

VD Kommentar

Andra kvartalet 1 juli 2015 -- 30 september 2015

Verksamheten har under halvåret fortgått enligt plan.

Framförallt flygplanen, men även helikoptrarna har flugit mycket under perioden.

Nedgången i intäkter i RW-segmentet härrör sig främst i att vi inte haft någon verksamhet i Danmark vilket vi hade under fjolåret fram till september.

Under perioden har vi sålt en Bell 429 som initialt införskaffades för att betjäna Region Gotland.

I september valde Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens läns landsting att förlänga kontrakten för att även innefatta optionsperioderna 2018-2021. I den processen kom vi överens om att byta ut nuvarande helikoptrar till Augusta Westland 169 med vissa tillhörande förändringar. Helikoptrarna kommer att bytas ut under första kvartalet 2017.

Andra kvartalet 1 juli 2015 -- 30 september 2015

- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 288,2 (292,2)

- Totala intäkter uppgick för segmentet RW MSEK 191,1 (207,2) och för segmentet FW till MSEK 94,5 (85,0)

- Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 19,6 (18,3)

- Resultatet per aktie uppgick till SEK 271,66 (255,25)

Efter rapportperiodens utgång

- Under perioden oktober och november har verksamheten bedrivits som planerat.

- En flygmaskin, en Beech 200 med registreringsnummer SE-LTL har sålts i oktober.

För ytterligare information kontakta

Henry Hansen, verkställande direktör och koncernchef 070 - 298 48 00

Om oss

Scandinavian AirAmbulance, SAA, är med sina baser, som är spridda över Sverige och Finland, en av Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. SAA Sverige startade sin verksamhet 2001 med helikopterbaserna i Stockholm och Östersund. Sedan dess har flera baser med helikopter och flygplan tillkommit runt om i Sverige. Utvecklingen i Sverige med centralisering av specialistsjukvården till vissa sjukhus ökar behovet av patienttransporter mellan sjukhusen. Detta medför ett högre krav på medicinska vårdinsatser under transporten. Vår vision är att genom kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring, gemensam laginsats och aktiv marknadsföring vidareutveckla oss och bibehålla högsta kvalitet på våra flygmedicinska tjänster. SAA opererar med två flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). För helikoptrarna är det Scandinavian MediCopter och för flygplan är det Scandinavian AirAmbulance. Det kommersiella namnet för koncernen är Scandinavian AirAmbulance.

Dokument & länkar