Premiär för helt rökfria SAS-flygningar

PREMIÄR FÖR HELT RÖKFRIA SAS-FLYGNINGAR Idag, den 1 september, är det premiär för helt rökfria flygningar på SAS samtliga linjer. - Beslutet att göra samtliga flygningar rökfria togs för ett halvår sedan och vi har satsat mycket på information så att de rökfria flygningarna inte ska komma som en överraskning för våra passagerare, säger Jan Olson, ansvarig för produkt- och serviceutveckling i SAS. En broschyr, som informerar om den nya rökfria policyn ombord samt varför SAS fattat detta beslut, har producerats i fyra språkversioner och i god tid distribuerats till alla resebyråer, SAS-kontor och flygplatser världen över. Redan 1988 blev SAS inrikeslinjer rökfria och ett år senare introducerade SAS rökfritt på alla linjer mellan de nordiska länderna. I juni i fjol infördes rökfria flygningar på stora delar av europalinjerna. -Vi har valt att införa rökfria flygningar successivt och våra undersökningar visar att en överväldigande majoritet föredrar en helt rökfri miljö ombord, berättar Jan Olson. Undersökningar visar också att hela 60 procent av dem som röker accepterar rökfrihet ombord samt att de som reser ofta är mest positiva till rökfria flygningar. -Genom att hela flygplanet blir rökfritt slipper vi också det missnöje som uppstår när passagerare inte får sina önskemål om icke-rökar respektive rökarplats tillgodosedda. Incheckningen kommer också att bli effektivare och vår kabinpersonal får en betydligt bättre arbetsmiljö, understryker Jan Olson. NIKOTINTUGGUMMI På samtliga SAS-flygningar kommer kabinpersonalen att under en övergångsperiod erbjuda nikotintuggummi för dem som så önskar och behöver ett substitut för cigarretterna. - Vår erfarenhet från rökfria europaflygningar visar dock att de flesta klarar sig bra utan nikotinsubstitut, men för våra passagerare kan det kännas tryggt att veta att det finns. Behovet är förmodligen större på våra längre flygturer och på våra linjer till Japan kommer vi dessutom att erbjuda s k nikotininhalatorer under en övergångsperiod. Så småningom räknar vi med att våra passagerare kommer vara helt införstådda med att alla våra flygningar är rökfria. säger Jan Olson. Allt fler flygbolag väljer att införa rökfria flygningar även om de flesta fortfarande gör undantag på vissa linjeområden. Att SAS nu väljer att tillhöra dem med total rökfrihet ligger väl i linje med SAS ambition att vara ett föredöme inom miljöområdet, poängterar Jan Olson. Ytterligare information: Jan Olson, chef Products&Services, tel 08/797 2832 eller Anders Westerholm, chef inflight logistics, tel 08/797 1592 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00990/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00990/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar