SAS Commuter köper Dash 8 för 2,5 miljarder kronor

SAS COMMUTER KÖPER DASH 8 FÖR 2,5 MILJARDER KRONOR SAS Commuter har beställt 15 turbopropflygplan av typen Dash 8-400 hos den kanadensiske tillverkaren Bombardier Regional Aircraft Division. Samtidigt har SAS Commuter tecknat option på ytterligare 18 plan. Inklusive reservdelar uppgår orden till cirka 2,5 miljarder svenska kronor. Dash 8-400 ska levereras till SAS under perioden juli 1999 - december 2000. Dash 8-400 i SAS Commuter-version tar 72 passagerare i Europa-trafik och 76 passagerare i inrikestrafik. SAS Commuter ska inledningsvis använda flygplanen på sitt regionala linjenät i Nordeuropa med bas i Köpenhamn och Stockholm. Flygplanet kommer också att utnyttjas på det svenska inrikesnätet. I ett senare stadium kan Dash 8-400 introduceras också i Norge. - Vi har en längre tid arbetat med att hitta ett ändamålsenligt turboprop-flyg i 70-sätessklassen som kan täta det kapacitetsmässiga glappet mellan våra nuvarande 50-sätesplan av typen Fokker 50 och Saab 2000, och de 100-sätes Boeing 737-600 som börjar levereras till SAS hösten 1998. Jetflyg är inte ett ekonomiskt försvarbart alternativ på de linjesträckningar som är aktuella. Med Dash 8-400 får vi ett plan som tillfredsställer kraven vi har ställt på komfort, låg ljudnivå, kapacitet, hastighet, miljöegenskaper, driftkostnader och inköpspris, säger Ole Pedersen, verkställande direktör på SAS Commuter. Dash 8-400 tillhör den nya generationen av turboprop-flygplan. Det har ännu inte gjort sin första flygning. Jungfruturen sker i december, och flyget certifieras i mars nästa år. Dash 8-400 utrustas med kraftiga motorer som ger det en maxhastighet på 648 kilometer i timmen. Flygplanet kan tillryggalägga cirka 1 000 kilometer utan mellanlandning med full last, vilket motsvarar sträckningen Stockholm-Berlin. I SAS Commuter-versionen inreds kabinen i Dash 8-400 med sätena placerade två och två på vardera sida av mittgången. Flyg i internationell trafik får både EuroClass och turistklass medan det blir en klass på inrikesflygningar. Besättningen kommer att bestå av två piloter och två kabinanställda. Avtalet SAS Commuter har ingått med Bombardier är flexibelt och innebär att SAS har möjlighet att byta ut ett antal Dash 8-400 mot det mindre, 50-sätes Dash 8-300, om så önskas. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS För ytterligare information: Ole Pedersen, VD SAS Commuter, tel 00945-40 45 08 48 eller Kurt Kühne, SAS, Vice President Fleet Development, tel: 08/797 25 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00980/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00980/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar