SAS etablerat på Oslos nya flygplats Gardermoen

SAS etablerat på Oslos nya flygplats Gardermoen Klockan 06.30 torsdagen den 8 oktober 1998 hade SAS sin första avgång från Oslos nya flygplats Gardermoen. Detta var en milstolpe inte bara för norsk luftfart, utan även för SAS och SAS verksamhet i Norge och övriga Skandinavien. Det största flygbolaget SAS etablering på Gardermoen är omfattande. SAS är inte bara den största hyresgästen och det största flygbolaget i terminalbyggnaden, utan även den största byggherren bortsett från flygplatsens ägare. SAS egna byggprojekt omfattar en teknisk bas, en frakt- och postterminal och driftsbyggen. Dessa är samlade på närmare 90 000 kvadratmeter och motsvarar en investering på 1,35 miljarder norska kronor. I terminalen har SAS öppnat två nya rymliga lounger, Business Lounge och Scandinavian Lounge. Loungerna är för första gången även tillgängliga för SAS kunder på norska inrikeslinjer. I samma byggnad som loungerna finns också ett uppehållsrum för SAS medarbetare, kontor och SAS biljettförsäljning. Vid sidan av detta ligger inchecknings-ö nummer 2, från vilken SAS i huvudsak arbetar. SAS Trading, som fick kontraktet för tax-freeförsäljning på Gardermoen fram till 2004, kommer utöver den traditionella tax-freebutiken också att tillhandahålla flera specialkoncept, dessutom finns presentbutiker både för inrikes- och utrikespassagerare. Totalt kommer omkring 4300 medarbetare i SAS att ha Gardermoen som sin arbetsplats. SAS har gjort flera insatser för att underlätta för de medarbetare som vill bosätta sig i regionen och därmed förkorta sin resväg till och från jobbet. För dem som inte vill flytta erbjuder SAS förbättrade transporter. Vidare har SAS lagt stor vikt vid att väsentligt förbättra arbetsmiljön, bland annat genom större arbetsutrymmen, nya möbler och arbetsredskap, bättre ljus och bättre ventilation. Ökad konkurrenskraft I flera år har Fornebu flygplats varit ett hinder för SAS utveckling på en ständigt mer konkurrensutsatt marknad. För liten kapacitet på Fornebu gjorde att SAS inte kunde genomföra den expansion och de satsningar man önskade. När Gardermoen nu har öppnat försvinner dessa begränsningar vilket ger SAS möjlighet att öka antalet flyglinjer i takt med de behov och önskemål som finns. Kapaciteten på norska inrikeslinjer utökas, och likaså antalet avgångar till Stockholm, Köpenhamn och London. Samtidigt som SAS genomför en ordentlig satsning ökar naturligtvis konkurrensen från andra aktörer. Detta välkomnas av SAS, då konkurrens under lika villkor är det bästa för kunderna. SAS tänker utnyttja de möjligheter Gardermoen ger till att vara konkurrenskraftiga, och till att nå målen om bättre service och produkter. Det nya SAS Öppningen av Gardermoen sammanfaller i tiden med lanseringen av det nya SAS. Nya produkter, mer personligt kundbemötande, enkelhet, flexibilitet och omtanke är honnörsord. Det mest synliga i det nya SAS är ett nytt designprogram som speglar och tydliggör SAS satsningar in i nästa årtusende. Den nya flygplatsen i Oslo och terminal tre på Köpenhamns flygplats, som uteslutande används av SAS och SAS partners kunder, är två element i, och förutsättningar för, de satsningar och omfattande förändringar som ska göra SAS ännu mer konkurrenskraftigt långt in i framtiden. För ytterligare information, kontakta SAS Informationsavdelning i Norge på telefon +47 67 59 88 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00740/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar