SAS får prestigefyllt pris för pionjärarbete inom flygnavigation

SAS FÅR PRESTIGEFYLLT PRIS FÖR PIONJÄRARBETE INOM FLYGNAVIGATION SAS har fått den prestigefyllda utmärkelsen Flight Aerospace Industry Award för sitt banbrytande arbete med att utveckla ett nytt kommunikations- och navigationssystem för flygtrafiken som kan revolutionera uttnyttjandet av luftrummet och öka flygsäker- heten. Bakom utmärkelsen står den brittiska facktidsskriften Flight International. SAS delar priset med Luftfartsverket i Sverige. Luftutrymmet för civil flygtrafik i Europa är överbelastat och kommunikations- systemet föråldrat, vilket medför stora förseningar. Beräkningar visar att de årliga kostnaderna för de europeiska flygbolagen ligger i storleksordningen 1-2 miljarder ECU. För SAS kostar förseningarna 450 miljoner SEK per år, vilket motsvarar att ha ett och ett halvt flyg stående på marken. Trots ett oändligt utrymme i luften, ligger flygplanen i kö på överbelastade "motorvägar" för kunna hålla en hög säkerhetsnivå. Det nya systemet, som SAS medverkar i utvecklingen av, tillåter flygplanen att flyga i raka spår. Det är ett system som inte bara kan räta ut flygvägarna och därmed spara tid och bränsle utan även öka flygsäkerheten eftersom piloterna med stor precision kan följa med i trafiken omkring sig och kommunicera effektivt med såväl mark- kontrollen som andra flyg. Systemet heter ADS-B och har uppfunnits av den svenske uppfinnaren Håkan Lans. SAS har testat systemet sedan början av 1996 i två av sina Fokker F28-flyg. Andra medverkande i utvecklingsarbetet är luftfartsmyndigheterna i Danmark, Sverige och Tyskland samt SAS partner Lufthansa. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS För ytterligare information: Per Ahl, Flight System Engineer, SAS, tel: 070-597 28 52 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00440/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00440/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar