SAS reducerar kapaciteten på Karlstad flygplats

SAS REDUCERAR KAPACITETEN PÅ KARLSTAD FLYGPLATS SAS ändrar sitt trafikprogram på Karlstad flygplats. SAAB 2000 som tar 47 passagerare kommer att ersätta de nuvarande F28-flygplanen (75 säten). Ändringen träder i kraft i morgon tisdag den 23 september. Orsaken är att Koncessionsnämnden för Miljöskydd idag skall ta ställning till ett överklagande av Länstyrelsens beslut om att tillåta Kapitel 2- flygplan, det vill säga Fokker F28, i reguljär trafik på Karlstad flygplats fram till utgången av november. Om Koncessionsnämnden bifaller överklagandet, innebär det ett omedelbart förbud mot F28 trafik på Karlstad flygplats. Även om det är ovisst vad resultatet av dagens möte i Koncessionsnämden för Miljöskydd blir, tvingas SAS att vidta denna åtgärd för att värna om sina passagerare i händelse av ett negativt beslut. Alternativet hade varit att ställa in fyra av sju dagliga avgångar, med de konsekvenser det hade inneburit. Nu klarar SAS att upprätthålla trafiken om än med en betydligt reducerad kapacitet. - Vi beklagar starkt den situation som har uppstått och de olägenheter som omläggningen av trafikprogrammet kommer att innebära för många av våra resenärer, säger Anders Ehrling, chef för SAS inrikes i Sverige. - Förhoppningsvis är det tal om en temporär situation. Vi kan inte vänta till det finns ett definitivt beslut. Om vi inte hade förberett oss på detta sätt och utfallet blir negativt, hade vi tvingats att ställa in drygt hälften av våra flygningar. Det skulle skapa stora problem för våra resenärer. Genom att lägga om trafiken på detta sätt minimerar vi emellertid olägenheterna . Frågan, som kommer att behandlas i Koncessionnämden idag, gäller överklagandet av Länsstyrelsens beslut om att 260 landningar och 260 starter med Kapitel 2 flygplan i chartertrafik fram till utgången av november också skall gälla för reguljärflyg. Om Koncessionsnämnden avvisar överklagandet kommer SAS att återgå till det ursprungliga trafikprogrammet. Det kommer emellertid att ta några dagar innan trafiken fungerar normalt igen. Under alla omständigheter kommer trafiken i morgon, tisdag, att genomföras med Saab 2000. För ytterligare information: Anders Ehrling, tel. 08-797 19 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00540/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/29/20030729BIT00540/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar