Wroclaw och Rotterdam på SAS-kartan

WROCLAW OCH ROTTERDAM PÅ SAS-KARTAN SAS sommartrafikprogram, som börjar gälla den 29 mars, innehåller både helt nya destinationer och fler avgångar. Stockholm kommer att förstärkas med fler nonstopavgångar och i Köpenhamn kommer satsningen bland annat att innebära en effektivisering av trafiksystemet. När det gäller Oslo avvaktar SAS färdigställandet av den nya storflygplatsen Gardermoen i oktober 98, då SAS har för avsikt att etablera ett helt nytt trafiksystem. Wroclaw i sydvästra Polen blir en helt ny SAS-destination när linjen Köpenhamn-Wroclaw invigs i början av april. Linjen kommer att trafikeras dagligen med Fokker 50. Öppningen av Wroclaw, den femte polska staden som SAS trafikerar efter Warszawa, Gdansk, Poznan och Szczecin, är ett led i SAS strategiska satsning på östra Europa. Wroclaw har haft en kraftig utveckling under senare år med stora investeringar från bland annat Skandinavien. Rotterdam i sydvästra Holland är också en helt ny destination i SAS linjenät, som öppnas i början av april. Linjen Köpenhamn-Rotterdam kommer att flygas med Fokker 50 två gånger dagligen. Med denna nya linje förstärker SAS sin position på såväl den holländska som skandinaviska marknaden. Köpenhamns position som knutpunkt i SAS trafiksystem kommer att förstärkas ytterligare genom fler avgångar till bland annat följande destinationer:Bryssel, Paris, Helsingfors, Prag, Genève, Vilnius, Tallinn, Dublin och Tel Aviv. Dessutom kommer kvällsavgången till New York att utökas med tre avgångar per vecka till att flygas alla veckans dagar. Linjerna mellan Köpenhamn och Jönköping respektive Västerås kommer också att få fler rundturer. Även Stockholm kan se fram emot nya nonstoplinjer och fler avgångar i vår då bland annat en helt ny nonstoplinje öppnas till Berlin som kommer att trafikeras alla veckans dagar Andra nyheter på Stockholm är utökningen av nonstoplinjen till Tallinn som får ytterligare tre avgångar i veckan. Därmed kommer Stockholm att ha 12 nonstopavgångar i veckan med SAS till Tallinn. Även nonstoplinjen till Vilnius får fler avgångar, från nuvarande tre i veckan till sex/veckan. Stockholm-London får genom linjen till Stansted två nya rundturer per dag.. Stockholm kommer då att ha totalt sju dagliga avgångar med SAS till London. Linjerna till Finland utökas också med fler avgångar till Helsingfors och Tammerfors. Senare under sommaren kommer linjen Stockholm-Milano att utökas med ytterligare en daglig avgång. Samarbetet mellan SAS och Lufthansa inom STAR Alliance ger fler förbindelser till Tyskland. SAS utökar med ytterligare en avgång per dag på linjerna mellan Köpenhamn och Hannover respektive München. Lufthansa ökar antalet avgångar mellan Stockholm och Frankfurt samt mellan Göteborg och München. Linjen Köpenhamn-Berlin utökas från fyra till fem dagliga avgångar och kommer att flygas av Cimber Air i samarbete med SAS och Lufthansa. På minussidan ligger en nedläggning av linjen Köpenhamn-Istanbul samt en reduktion av antalet turer till Zagreb. Båda linjerna har haft dålig lönsamhet. Totalt kommer SAS att öka sitt utbud under sommartrafikprogrammet med 17 000 stolar vilket motsvarar ca fyra procent. Ytterligare information: Jan Brejke, tel 08-797 1385 eller Albert Henschel, tel 08-797 1511, SAS Network Management. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00490/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00490/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar