Möjlighet att investera i ChemoTech vars produkter möter en omfattande marknad andra behandlingsformer inte förmår

Scandinavian ChemoTech AB är ett medicintekniskt bolag som är verksamma inom life-science. Bolaget har påbörjat kommersialisering av sin första produkt, IQWave™. D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™) påverkar tumörens celler med hjälp av elektriska fält och ökar därmed möjligheten till passage av cytotoxiska läkemedel in i tumörcellerna.

ChemoTech genomför nu en emission vilken vid fullteckning tillför bolaget ca 18,3 miljoner kronor. Primärt fokus för ChemoTech under de kommande åren är att via kommersialisering av IQWave™ ta Bolaget till positiva kassaflöden från den löpande verksamheten, vilket planeras ske under 2019.
 
Framgångarna för IQWave™, Bolagets produkt baserad på deras teknologi, har varit betydande under inledningen av 2018. Bolaget har sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien, vilket medför möjlighet till lansering på ytterligare marknader. Geografiskt fokuserar Bolaget på tillväxtekonomier som Indien och Sydostasien, där patientbehovet av varierande cancerindikationer är betydande.
 

Återkommande intäkter skall bidra till positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 2019.

Efter IQWaves™ framgångar är Bolagets ambition att uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019. Försäljningen av behandlingskit förväntas över tid bidra med återkommande intäkter och stå för en betydande del av Bolagets omsättning. Bolaget har en uttalad finansiell målsättning om att senast fjärde kvartalet 2019 visa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, ChemoTechs ambition är att sälja åtta IQWave™ under 2018 och 16 stycken 2019.
 
”Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under inledningen av 2018. Vi har sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien. Dessa framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta.” säger Mohan Frick, VD på ChemoTech
 

Emissionserbjudande i korthet:

Teckningsperiod: 23 maj – 7 juni
Teckningskurs: 12,50 kr
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 18,3 MSEK, motsvarande 100% av emissionsbeloppet.
  

Läs mer om emissionen:
 
Gå till ChemoThechs emissionsrum

Gå till Teaser
Gå till Memorandum

Prenumerera