Extra bolagsstämma ger bemyndigande att emittera upp till 5 miljoner nya aktier i SCN

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) beslutade vid en extra bolagsstämma den 29 oktober att ge styrelsen bemyndigande att emittera upp till 5 miljoner nya aktier i bolaget fram till nästa ordinarie stämma.

Varje emitterad aktie har ett kvotvärde på 0,1 SEK, vilket gör att aktiekapitalet maximalt kan utökas med 0,5 MSEK om bemyndigandet utnyttjas till fullo.

Om oss

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) works in R&D and distribution of clinically tested, scientifically documented products within the field of nutrition (nutraceuticals). Established in 2006, SCN maintains a product portfolio with established trademarks, such as CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 and Ledactin. Core competence and strategic alliances, within both R&D and sales, in combination with innovative and clinically proven products, create good conditions for profitable growth both in Sweden and internationally. The shares of SCN are traded under the ticker “SCN” on Oslo Axess (www.osloaxess.no) and NGM Equity (www.ngm.se). For more information, please visit www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar