Scandivir värderas till 100 MSEK – SCN säljer delar av sitt innehav för 13,5 MSEK

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har sålt 13,5 procent av bolagets innehav i Scandivir AB för 13,5 MSEK, vilket innebär att Scandivir värderas till 100 MSEK. Scandivir arbetar med utveckling av diagnostiska tester för fetmaviruset AD36, och med forskning kring antivirala substanser (exempelvis SCN:s patenterade substans NGNA/N5G) för att hitta behandlingsmetoder för förkylning och andra virusrelaterade sjukdomar.

”SCN har idag ett börsvärde på ca 130 miljoner SEK, men att vi nu får 13,5 miljoner SEK för en del av vårt innehav i dotterbolaget Scandivir AB indikerar att bara Scandivir är värt 100 miljoner SEK. Detta visar tydligt att vi har lyckats bygga betydande underliggande värden vid sidan av bolagets ordinarie verksamhet, och det visar också att vår strategi – att skapa nya, innovativa produkter genom allianser med ledande forskare inom områden av stort kommersiellt intresse – har potential att fortsätta att skapa ytterligare värden för SCN i framtiden”, säger Thomas Christensen, CEO för SCN.

Scandivir etablerades i april 2008 av SCN och den amerikanske överviktsforskaren professor Richard L. Atkinson. I bolagets portfölj finns ett flertal lovande patent kring virusrelaterade sjukdomar, bland annat fetma, och även SCN:s patenterade antivirala substans NGNA/N5G. Intensivt arbete med forskning och utveckling pågår nu inom professor Atkinsons företag Obetech på University of Virginia, med stöd från SCN:s nätverk av forskare på Karolinska Institutet. Målet är att kunna lansera ett diagnostiskt test under 2009, och antivirala behandlingar snart därefter.

”SCN ser stor potential i Scandivir och de produkter som det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet kommer att leda till. Vi är övertygade om att Scandivir kommer att öka i värde, och därför tänker vi behålla vårt majoritetsägande i bolaget, så att våra aktieägare får del av den värdeökningen”, säger Ulf Söderberg, styrelseordförande i SCN.

Om oss

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) works in R&D and distribution of clinically tested, scientifically documented products within the field of nutrition (nutraceuticals). Established in 2006, SCN maintains a product portfolio with established trademarks, such as CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 and Ledactin. Core competence and strategic alliances, within both R&D and sales, in combination with innovative and clinically proven products, create good conditions for profitable growth both in Sweden and internationally. The shares of SCN are traded under the ticker “SCN” on Oslo Axess (www.osloaxess.no) and NGM Equity (www.ngm.se). For more information, please visit www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar