SCN planerar att sälja ytterligare aktier i Scandivir

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har tidigare informerat marknaden om försäljning av delar av bolagets innehav i Scandivir AB för att stärka bolagets finansiella situation, bland annat i pressmeddelande från den 30 mars 2009. Med hänvisning till dagens artikel i norska Finansavisen vill SCN härmed precisera att bolaget planerar att sälja ytterligare delar eller hela sitt innehav i Scandivir, i enlighet med den tidigare kommunicerade strategin. Hittills har försäljningen av Scandivir-aktier skett till en värdering av Scandivir om +/- 100 MSEK. SCN har goda anledningar att tro att även kommande transaktioner kan göras på ungefär samma nivå.

Om oss

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) works in R&D and distribution of clinically tested, scientifically documented products within the field of nutrition (nutraceuticals). Established in 2006, SCN maintains a product portfolio with established trademarks, such as CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 and Ledactin. Core competence and strategic alliances, within both R&D and sales, in combination with innovative and clinically proven products, create good conditions for profitable growth both in Sweden and internationally. The shares of SCN are traded under the ticker “SCN” on Oslo Axess (www.osloaxess.no) and NGM Equity (www.ngm.se). For more information, please visit www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar