Delårsrapport januari-mars 2015

Första kvartalet 2015

  • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 (-0,26) SEK
  • Koncernens räntenetto stärktes till -0,4 (-1,1) MSEK
  • Beslut om, under förutsättning av stämmans godkännande, genomförande av företrädesemission genom units om 63,5 MSEK bestående av aktier och teckningsoptioner om 14,5 MSEK
  • Anläggningsförsäljning till Kina för vilken LOI tidigare tecknats genomförs ej
  • Enviro erhåller stöd från Nordiska Projektexportfonden för fortsatt etablering i Chile
  • Leveransavtal tecknat med Stena Recycling gällande producerad olja i Åsensbruk

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Samarbetsavtal tecknade med två gruvbolag i Chile gällande utformning av affärsmodell för återvinning av däck

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-04-28, kl 14:15.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av fordonsdäck till kimrök, olja, stål och gas som främsta produkter. Processen är baserad på en egen patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC). Bolaget har en fullskalig produktionsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. Anläggningen ska, samtidigt som den fungerar som referensanläggning för leverans av kompletta återvinningsanläggningar, i industriell drift producera återvunnen kimrök för avsättning till gummiindustrin samt olja för energiförbränning och stål för avsättning till metallvaruindustrin. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

.  

Om oss

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar