Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2018

MoU med kanadensisk partner

Första kvartalet 2018

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,2 (-9,8) MSEK
 •  Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
 •  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,4 (-11,3) MSEK
 •  Tecknande av MoU med ArticCan Energy Services Inc. avseende en anläggning i Kanada
 •  Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
 •  Säkrande av bryggfinansiering på 7,5 MSEK från huvudägare i form av en kredit, som hittills är outnyttjad och inte inkluderad i likvida medel i denna rapport
 •  Styrelseordföranden har avgått efter åtal för insiderbrott och har därefter frikänts
 •  Uppsägande av nuvarande MoU i Chile som planeras att ersättas med MoU med nytt bolag i Chile

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Nya lokala regler förhindrar bolagets projekt i Guangzhou, Kina
 •  Ytterligare internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCB(TM) 
 •  Kvalitetsjubileum: över 40 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 •  Stärkande av kapitalet genom en kvittningsemission
 •  Uppföljningsorder till ett ordervärde av 0,1 MSEK på Enviros återvunna kimrök från internationell däcktillverkare

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 14.35 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera