Enviro tecknar MoU med kanadensiskt bolag i energibranschen

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett MoU med ArticCan Energy Service Inc, ett energiservicebolag från Kanada.

Thomas Sörensson och Anastassia Manuilova

Enviro har undertecknat ett MoU (Memorandum of Understanding) med ArticCan Energy Services Inc som ett första steg i att upprätta en ny återvinningsanläggning i Kanada. Avtalet gäller i 18 månader och avser en anläggning för återvinning av 30 000 ton däck per/år.

ArticCan har varit verksamt i över 10 år. De tillhandahåller tjänster till olje- och gasindustrin och har utökat sin verksamhet till att omfatta energieffektiva, miljö- och hållbarhetstjänster.

– Kanada är en marknad som är mycket intressant för oss. Flera ledande däckproducenter är etablerade i regionen och det finns god etablering av annan gummiindustri också, säger Thomas Sörensson, CEO på Enviro.

– Undertecknandet av ett MoU med Enviro representerar en viktig milstolpe i vår strategiska vision att hitta en hållbar lösning som möjliggör återvinning av värdefulla material från uttjänta däck, säger Dr. Anastassia Manuilova, VP, Energy and Environment of ArticCan.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f. styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, med telefon 08 5030 1550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 15.10 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar