Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7,5 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av Bolagets största ägare, säkrat Bolagets finansieringsbehov under kommande fyra månader.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital till slutet av maj 2018. Denna finansiering har skett med hjälp av en direkt finansiering från Bolagets största ägare, Pegroco Holding AB. Finansieringen är på 7,5 MSEK och löper till 2018-05-31.

Finansieringskostnaden motsvarar en årsränta på 12 %. Merparten av den tidigare meddelade bryggfinansieringen på 6 MSEK kommer att förlängas med motsvarande period och till motsvarande villkor. 

– Vi är en av de större ägarna i Enviro och vi har fortsatt stark tro på den ledande teknologi som bolaget utvecklat för att återvinna uttjänta däck, säger Pegroco Invest AB:s vd Thomas Brue.

– Vi på Enviro är väldigt glada över att att vår största aktieägare visar oss sitt förtroende för vår teknologi genom att stötta oss med denna finansiering, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Bolaget utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och avser att återkomma med mer detaljerad information inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,  urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f. styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.


Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 10.25 CET. 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera