Stort intresse för Enviro på Carbon Black World 2018

Enviro deltog 24–26 september som sponsorer vid Carbon Black World 2018 i Düsseldorf, Tyskland. Carbon Black World arrangeras för kimröksindustrin runt om i världen vart annat år. Under de tre dagarna hölls ett flertal aktiviteter på temat materialåtervinning från uttjänta däck och annat gummi.

De senaste veckorna har vi fått erfara hur snabbt utvecklingen sker inom vår bransch och hur väl positionerade Enviro är. Resursoptimering blir allt viktigare i makroperspektivet och de industrier som driver kimröksmarknaden. Exempel på detta är kraftigt ökat fokus på hållbarhet från däckindustrin som står för ca 70 procent av all konsumtion av kimrök globalt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

– Däckindustrin drivs till största delen av den växande fordonsbranschen och de omställningar mot hållbarhet som den genomgår. Utöver detta implementeras mycket strikta regelverk kring energianvändning och utsläpp från kimröksindustrin av myndigheter på marknader som USA, Kina och Indien. Under Carbon Black World redovisades flera exempel från USA där stora investeringar framtvingats parallellt med viten, i både Kina och Indien har produktionsenheter tvingats stänga.

Sammantaget tyder signalerna från flera av källorna att marknaden beräknas växa framöver och att den tillkommande produktionskapaciteten i form av investeringar inte kommer att möta efterfrågan.

– Intresset för oss som arbetar inom återvunnen råvara var mycket stort och det är tydligt att branschen nu ser Enviro som ett av flera reella alternativ. Birla Carbons COO John Loudermilk slog fast att detta är den enskild största pågående förändringen i branschen och lyfte fram vikten av hållbarhet som konkurrensmedel och disruptiva teknologier som avgörande för långsiktig framgång.

– Vi summerar dagarna inspirerade av alla positiva signaler från marknaden, kunder och potentiella samarbetspartners och med en full agenda de kommande månaderna, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media