Valberedning ändras baserat på ägarförhållanden 2018-09-28

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems (”Enviro” eller ”Bolaget”) har en ny sammansättning baserat i första hand på Bolagets ägarförhållanden per den 28 september 2018 och i andra hand på aktieägare som ställt sig till förfogande som ledamöter.

Valberedningen per 28 september 2018:

  • Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Holding AB)
  • Lennart Persson (representerar sig själv)
  • Stig-Arne Blom (representerar Conatum AB och sig själv)
  • Alf Blomqvist (styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 5,4 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 28 september 2018. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrade mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, tel +46 (0) 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg

info@envirosystems.se  
www.envirosystems.se  

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08.40 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera