Spekulationer om aktiekursen för Scandinavian Organics

Scandinavian Organics grundare bemöter spekulationer om företagets aktiekurs

Scandinavien Organics grundare Nils Wetterlind vill bemöta frågan om tvångsförsäljning av hans aktier i SCO. De försäljningar av grundarens aktier som gjorts av Manggold Fondkommission och inte av honom själv. När Nils Wetterlind startade SCO satsade han alla sina egna sparpengar och har fortsatt att bistå företaget till hundra procent sedan dess. Grundarens tro på företaget är och var så stort att han även deltog i den företrädesemission som gjordes 2016 för att hjälpa företaget i största möjliga mån. För att göra detta var han tvungen att delvis finansiera nyemissionen med ett lån från Mangold Fondkommission. När företaget nyligen aviserade att man söker ytterligare finansiering sjönk aktiekursen. De senaste dagarna har därför Mangold tvångssålt dessa aktier, trots upprepade protester och vädjan att inte göra det. I korthet är detta alltså dessa tvångsförsäljningar gjorda av Mangold mot grundarens vilja.

Kort om Bolaget

Scandinavian Organics AB (publ) är en producent av ekologiska matprodukter med ett unik hållbarhetskoncept. Bolaget belönades 2015 med Ekostjärnan och 2016 med Whiteguide priset. Bolaget är noterat på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission.

Prenumerera