Föraren viktigast för trafiksäkerhet

Föraren viktigast för trafiksäkerhet Scanias utvecklingschef Hasse Johansson framhåller yrkesföraren som den viktigaste aktören när det gäller tunga fordons säkerhet i trafiken. - Ska vi nå EU-kommissionens mål att halvera antalet dödade i trafiken måste vi prioritera förarna, och samtidigt göra lastbilarna krocksäkrare för andra trafikanter. - Yrkesföraren är den viktigaste aktören när det gäller tunga fordons säkerhet i trafiken och det är tillverkarnas ansvar att på alla sätt stötta föraren, säger Hasse Johansson. EU-kommissionen har satt som mål att halvera antalet dödade och skadade i trafiken mellan 2000 och 2010. Cirka 50 000 personer dödas och 2,2 miljoner skadas årligen i trafiken inom EU. Åtgärderna inbegriper bland annat att genom förarutbildning få ett säkrare beteende i trafiken. Bältesanvändningen ska ökas genom ökad information. Ett nytt körkortssystem och ökad fortbildning ska säkerställa ökad kompetens hos trafikanterna. Scanias åtgärder för att maximera stödet till föraren inbegriper förarmiljö, ergonomi, vägegenskaper och bromsar. En bra arbetsmiljö för förarna är avgörande för att undvika olyckor och minimera konsekvenserna om något ändå inträffar. En bra arbetsmiljö förbättrar också möjligheten att rekrytera bra förare som kör säkert, samtidigt som bränsleåtgången och belastningen på miljön minskar. - Krocksäkerheten mellan tunga och lätta fordon i trafiken kan förbättras avsevärt utöver lagstadgat underkörningsskydd, uppger Hasse Johansson. Genom att tillåta en specialkonstruerad krockzon framtill på lastbilar utöver dagens tillåtna längd kan chansen att överleva i en personbil som krockar med en lastbil öka markant. Beräkningar visar att för att överleva en olycka skulle krockhastigheten (hastighetsskillnaden mellan fordonen) öka från 60 km/h till ca 90 km/h med en krockzon framtill på lastbilar. - Det skulle innebära flera hundra sparade liv per år, säger Hasse Johansson. Frågan om krocksäkerhet diskuterades vid en workshop som hölls av den tyska bilindustriföreningen med anledning av den internationella buss- och lastbilsutställningen i Hannover i september i år. Hasse Johansson, som är ansvarig för forskning och utveckling på Scania, talade som ende svenska industrirepresentanten på temat "The truck in the European road safety strategy". För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, tel 08 553 836 74. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com [N04020SE] P-E Nordström ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00200/wkr0001.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar