Hållbara transporter fortsatt i fokus i Scanias hållbarhetsredovisning

Scanias hållbarhetsredovisning för 2012 beskriver hur hållbarhet ytterligare har integrerats i Scanias affärsstrategi under året. I rapporten betonas att Scania vill leda utvecklingen med att forma en hållbar framtid för transportsektorn. Den belyser hur Scania arbetar i partnerskap med aktörer i transportvärdekedjan för att minimera påverkan från logistik och distribution av varor, liksom att genom sina bussystem tillhandahålla säker, lättillgänglig och prisvärd mobilitet för människor.

– Hållbarhet är en förutsättning för att öka vår tillväxt och bygga en långsiktigt livskraftig framtid för vår bransch, säger Martin Lundstedt, Scanias VD och koncernchef. Den största utmaningen för vår bransch är att leverera värde hållbart – framförallt genom att minska sambandet mellan ökningen av transporter och ökande CO2-utsläpp. För Scania är svaret hållbar tillväxt: hållbara transporter är lönsamma transporter.

Höjdpunkter 2012:

  • Scania ökade kraftigt försäljningen av Ecolution by Scania-fordon (mer än 600 under 2012). Ecolution by Scania är en helhetslösning som hjälper kunderna att dramatiskt minska sina kostnader och utsläpp av CO2 samtidigt som man förbättrar trafiksäkerheten.
  • Scania förklarade sitt stöd för de tio allmänt vedertagna principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetarrättigheter, miljö och anti-korruption.
  • Scania gick tillsammans med nio andra svenska storföretag med i initiativet Battle of the Numbers, för att öka andelen kvinnor i operativa chefsbefattningar.
  • Scania stärkte sin intressentdialog och reviderade sin materialitetprocess för att inkludera fler aktörer och en djupare analys av trender, drivkrafter och relevanta frågor för att ännu bättre prioritera företagets viktigaste hållbarhetsfrågor.
  • Scania inkluderades i CDP Nordic leaders index och listades bland Corporate Knights 'Global 100 - världens mest hållbara företag.

Rapporten finns tillgänglig på www.scania.com/sustainability

För mer information kontakta:

  • Jens Schlyter, Public and Environmental Affairs, tel. 08 553 535 20 eller
  • Hans-Åke Danielsson, presschef, tel. 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 38 600 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2012 uppgick faktureringen till 79,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.