Hållbara transporter i fokus i Scanias hållbarhetsredovisning

Idag lanserar Scania sin hållbarhetsredovisning för 2011 på internet. Rapporten beskriver hur Scania fokuserar på hållbara transporter och hur företaget gör det till en central del av bolagets affärsstrategi. Detta visar på Scanias ökade ambition inom hållbarhetsarbetet.

− Kundvärde går hand i hand med hållbarhet. Det finns ingen intressekonflikt mellan att göra våra kunders verksamhet så lönsam som möjligt och samtidigt se till att den är så säker, effektiv och miljömässigt hållbar som möjligt, säger Leif Östling, Scanias vd och koncernchef.

Rapporten belyser hur Scanias största miljöpåverkan uppstår när fordon och motorer används. En nyckelstrategi för Scania är därför ett nära samarbete med kunderna för att stödja deras hållbarhetsarbete.

Rapporten för 2011 betonar också behovet av hållbara transportsystem och vad Scania bidrar med för att sådana system skall bli verklighet.

Transportsektorn har ett stort oljeberoende och ökande koldioxidutsläpp. Den stora utmaningen för branschen är att bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp från vägtransporter. Till följd av ökande urbaniseringen och fler godstransporter på väg så har övergången till hållbara transporter därför högsta prioritet för Scania och för samhället.

− Jag är övertygad om att Scanias långsiktiga konkurrenskraft kommer att gå hand i hand med vår förmåga att möta de viktigaste utmaningarna och utveckla lösningar som gör det möjligt för vår bransch att växa utan att öka sina koldioxidutsläpp och göra mobilitet renare, säkrare och enklare, säger Leif Östling.

Rapporten finns på Scanias hemsida: www.scania.com/sustainability

För ytterligare information, kontakta:

  • Jens Schlyter, Public and Environmental Affairs, tel. 08 553 535 20
  • Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar