Highlights Scania Delårsrapport Januari - September 1998

HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Rörelseresultatet ökade med 37 procent. I Europa ökade de fakturerade volymerna vilket förbättrade resultatet. Orderingången i västra Europa planade ut. Prisnivån i lokala europeiska valutor var fortsatt stabil. I Latinamerika och i centrala och östra Europa minskade efterfrågan. RESULTAT Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 11 038 (10 601), en ökning med 4 procent. Fakturering: MSEK 10 385 (9 247), en ökning med 12 procent. Rörelseresultat: MSEK 851 (620), en ökning med 37 procent. Rörelsemarginal: 8,2 (6,7) procent. Nio månader 1998 jämfört med nio månader 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 35 748 (33 034), en ökning med 8 procent. Fakturering: MSEK 32 412 (28 188), en ökning med 15 procent. Rörelseresultat: MSEK 2 490 (2 043), en ökning med 22 procent. Rörelsemarginal: 7,7 (7,2) procent. Resultat efter finansnetto: MSEK 2 242 (1 851), en ökning med 21 procent. Nettovinst: MSEK 1 580 (1 350). Vinst per aktie: SEK 7,90 (6,75). Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 7,85 (7,80). MARKNADEN Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna var oförändrad. I Europaverksamheten ökade leveranserna av lastbilar med cirka 17 procent. Nio månader 1998 jämfört med nio månader 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna ökade med drygt 15 procent. Scanias marknadsandel för lastbilar i Västeuropa var 15,1 (14,9) procent. I Latinamerika minskade leveranserna av lastbilar med 18 procent. Marknadsandelen i Brasilien var 32,7 (39,5) procent. Scanias rörelseresultat under årets första nio månader uppgick till MSEK 2 490, en förbättring med MSEK 447 eller 22 procent. Hög volym och positiva valutaeffekter i Europaverksamheten stärkte resultatet. Verksamheten i Latinamerika gav ett negativt rörelseresultat på grund av en lägre efterfrågan och kostnader för introduktionen av 4-seriens bussar. Marknad I västra Europa låg orderingången för det tredje kvartalet i nivå med motsvarande period föregående år. Detta indikerar en totalmarknad i västra Europa på 200 000 tunga lastbilar för 1998. Priserna var stabila under kvartalet. Under årets första nio månader registrerades 154 270 (125 545) tunga lastbilar. Scanias marknadsandel var 15,1 (14,9) procent. Marknaden i centrala och östra Europa var avvaktande. De internationella transporterna till Ryssland minskade, vilket ökade osäkerheten bland transportörerna i regionen. Orderingången minskade under tredje kvartalet jämfört med både årets tidigare kvartal och med tredje kvartalet 1997. I Fjärran Östern var efterfrågan fortsatt låg och verksamheten inriktades framför allt på att ge service till befintliga kunder och att behålla distributionsnätet intakt. Under augusti och september minskade lastbilsförsäljningen i Brasilien. Utvecklingen i Latinamerika är fortsatt osäker och marknaden bedöms minska med mellan 15 och 20 procent för helåret. Omställningen till 4-serien avslutades i och med att chassierna till långfärdsbussar introducerades i Latinamerika under september. Scania har därmed som första tillverkare ett enhetligt globalt produktprogram, både för lastbilar och bussar. Louise Jarn Melander, Tel +46 8 5538 1212, Communications and Public Affairs mobiltel +46 70 607 60 30 Magnus Hahn, Communications and Tel +46 8 5538 3510, Public Affairs mobiltel +46 70 551 79 03 Ulf Söderström, Communications and Tel +46 8 5538 1044, Public Affairs mobiltel +46 70 680 95 95 Oscar Stjerngren, Investor Tel +46 8 5538 3657, Relations mobiltel +46 70 598 36 58 Den fullständiga rapporten kommer även att finnas på Scanias hemsida på Internet, adress www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00200/N98062SE.doc

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar