Hög nivå på Scanias konferens om klimatfrågan

”Tackling the climate challenge – Sustainable transport solutions for the future” är temat för Scanias konferens på Autoworld i Bryssel i morgon, onsdag med start kl 15:30. Talarna vid konferensen representerar lagstiftare och intressenter längs hela värdekedjan, från transportköpare och transportörer till förare och fordonstillverkare.

– Förbättrade villkor för en global ekonomi och ökad handel har lett till en kraftig ökning av transporterna. Den avgörande frågan handlar om att säkerställa att det ökande logistikbehovet kan förenas med minskad miljöpåverkan, säger Scanias vd och koncernchef Leif Östling, som är konferensens invigningstalare.

Konferensens huvudtalare är Jacques Barrot, Europakommissionens vicepresident och ansvarig för Transport. Han kommer att fokusera på Kommissionens arbete med att utforma en europeisk transportpolitik som balanserar det ökande behovet av transporter med ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Jacques Barrot kommer också att dela ut ett pris Marek Szerenos från Polen, som vann förartävlingen Young European Truck Driver, som arrangeras av Scania med stöd av Europakommissionen.

Mogens Peter Carl, generaldirektör för Kommissionens direktorat DG Environment, kommer att presentera kommissionens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser utan att hämma Europas konkurrenskraft.

Hasse Johansson, chef för Scanias forskning och utveckling, kommer att presentera Scanias arbete med att förbättra produkternas miljöprestanda.

IKEA, som är ett företag vars framgångar till stor del baseras på en effektiv logistik, kommer att representeras av Jeanette Skjelmose, som är ansvarig för företagets arbete med hållbara transporter.

Som talare medverkar också Andrew Tinkler, vd för Storbritanniens största privata logistikföretag Eddie Stobart Ltd. Han kommer att presentera företagets växande affär med att erbjuda logistiklösningar som baseras på användning av flera olika transportslag och samarbetet med sina kunder för att minska slöseriet av resurser inom industrin.

I anslutning till konferensen på Autoworld kommer det också att finnas en utställning som visar hur Scania och samarbetspartners arbetar med att minska koldioxidutsläppen.

För ytterligare information, kontakta Jenny Johansson, Public and Environmental Affairs, tel 070 370 14 74.


Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar