Inbjudan: Scanias bokslutskommuniké januari–december 2015

Scanias bokslutskommuniké januari-december 2015, publiceras onsdagen den 27 januari omkring kl. 09:30.

Samma dag inbjuds du att delta i

Telefonkonferens och audio webcast kl. 14:00

Henrik Henriksson, VD och koncernchef och Johan Haeggman, CFO inleder telefonkonferensen med en kort presentation av rapporten, därefter ges möjlighet att ställa frågor.

För att lyssna på den direktsända audio webcasten, besök www.scania.com/ir .Här finner du också presentationsmaterialet. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig efteråt.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring följande nummer några minuter innan konferensens början så kopplas du via en operatör:

Deltagare i USA och Kanada:                +1 334 323 6203

Deltagare i Sverige:                                +46 (0)8 5052 0114

Övriga deltagare:                                    +46 (0)8 5050 1011

För att lyssna på en uppspelning av konferensen i efterhand, ring något av följande nummer:

USA, uppspelningsnummer:                  +1 954 334 0342, kod: 957016

Sverige, uppspelningsnummer:              +46 (0)8 5052 0333, kod: 957016

Storbritannien, uppspelningsnummer:    +44 (0)20 7031 4064, kod: 957016

Vi ser fram emot ditt deltagande. Har du frågor angående konferensen, tveka inte att kontakta Susanna Berlin, susanna.berlin@scania.com .

Vänliga hälsningar,

Susanna Berlin                        Hans-Åke Danielsson

Investor Relations Manager    Press Manager

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 91,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Om oss

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com

Prenumerera

Dokument & länkar