Kallelse till årsstämma i Scania AB

Aktieägarna i Scania AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 4 maj 2012 kl 14:00 i Scaniarinken, AXA Sports Center i Södertälje.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 april 2012,

dels anmäla sig senast fredagen den 27 april 2012 kl 16:00 till bolagets kontor under adress Scania AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm, per telefon 020-23 96 70 eller via Scanias webbplats www.scania.com/se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden, dock högst två.

Kallelsen till årsstämman bifogas i sin helhet med detta pressmeddelande. Från och med onsdagen den 4 april 2012 hålls kallelsen tillänglig på Scanias webbplats www.scania.com/se och i Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se). Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet onsdagen den 4 april 2012.

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar