Leveranser från Scania

Leveranser från Scania Scanias lastbilsleveranser under perioden januari - februari 2000 minskade marginellt. Detta på grund av färre produktionsdagar i januari än under föregående år. Leveranser, antal lastbilar jan-feb 2000 jan-feb 1999 % förändr - Västra Europa 5 418 5 657 -4 - Central- och Östeuropa 204 175 +17 - Latinamerika 713 829 -14 - Asien 244 139 +76 - Övriga marknader 185 197 -6 Totalt 6 764 6 997 -3 581 (412) bussar och 383 (397) industri- och marinmotorer levererades un- der perioden. Orderingången i västra Europa ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. I Asien fortsatte orderingången att öka. Efterfrågan i Latinamerika var dämpad. Kapacitetsutnyttjandet i Europa är fortsatt mycket högt. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com För ytterligare information kontakta: Magnus Hahn, Corporate Communications Tel +46 8 5538 3510, mobiltel +46 70 551 79 03 Oscar Stjerngren, Investor Relations Tel +46 8 5538 3657, mobiltel +46 70 598 36 58 Ulf Söderström, Corporate Communications Tel +46 8 5538 1044, mobiltel +46 70 680 95 95 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar