Leveranser från Scania

Leveranser från Scania Scanias lastbilsleveranser under perioden januari - april 1999 ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranser, antal jan-april jan-april % lastbilar 1999 1998 förändr - Västra Europa 12 174 10 360 +18 - Centrala och östra 405 828 -51 Europa - Latinamerika 2 073 2 052 +1 - Asien 421 516 -18 - Övriga marknader 436 528 -17 Totalt 15 509 14 284 +9 1 132 (885) bussar och 900 (885) industri- och marinmotorer levererades under perioden. Orderingången i Västra Europa är fortsatt på en hög nivå. I Latinamerika påverkas orderingången fortfarande av osäkerheten på marknaden. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 500 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1998 blev faktureringen 45,3 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 3,2 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i länder utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com För ytterligare information kontakta: Louise Jarn Melander, Corporate Tel +46 8 5538 1212, mobiltel Communications +46 70 607 60 30 Magnus Hahn, Investor Relations Tel +46 8 5538 3510, mobiltel Oscar Stjerngren, Investor +46 70 551 79 03 Relations Tel +46 8 5538 3657, mobiltel Ulf Söderström, Corporate +46 70 598 36 58 Communications Tel +46 8 5538 1044, mobiltel +46 70 680 95 95 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00020/bit0002.doc

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar