Scania bokslutskommuniké januari – december 2015

Sammanfattning av helåret 2015

  • Rörelseresultatet steg med 11 procent till MSEK 9 641 (8 721)
  • Nettoomsättningen steg med 3 procent till MSEK 94 897 (92 051)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 4 376 (4 690) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

”Scanias nettoomsättning steg till rekordnivån 95 miljarder kronor och resultatet för helåret 2015 ökade till MSEK 9 641. Högre fordonsvolymer i Europa, rekordhöga servicevolymer, positiva valutaeffekter och ett rekordstarkt resultat från Financial Services motverkades delvis av lägre fordonsvolymer i Latinamerika, Eurasien och Asien. Total orderingång för lastbilar under fjärde kvartalet minskade jämfört med föregående år, beroende på lägre efterfrågan i Latinamerika och Eurasien. I Europa var efterfrågan fortsatt hög under det fjärde kvartalet. Scanias position på Europamarknaden är stark med en marknadsandel på 16,5 procent jämfört med 15,1 procent 2014 bland annat genom ett ledande Euro 6-program, ett fortsatt segmentfokus och ett brett motorutbud för alternativa bränslen. Efterfrågan i Brasilien och Ryssland minskade i det fjärde kvartalet jämfört med föregående år och utsikterna är alltjämt osäkra. Efterfrågan i Asien minskade jämfört med det fjärde kvartalet föregående år. Inom bussar steg orderingången jämfört med fjärde kvartalet föregående år. För motorer sjönk orderingången i det fjärde kvartalet jämfört med föregående år, på grund av en lägre efterfrågan i Latinamerika och Asien. Leveranser av motorer nådde rekordnivån 8 485 enheter under 2015. Scania fortsätter det långsiktiga arbetet med att öka marknadsandelen inom service och intäkterna ökade med 9 procent till rekordnivån 20,6 miljarder kronor för 2015. Scanias fortsatta satsning på uppkopplade fordon är en viktig komponent för att erbjuda våra kunder mer effektiva tjänster för att förbättra deras lönsamhet. Financial Services redovisade vinstrekord, med ett rörelseresultat på över 1 miljard kronor. Kundernas betalningsförmåga är fortsatt god och kreditförlusterna på alltjämt låga nivåer”.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.