Scania bokslutskommuniké januari–december 2016

Scanias nettoomsättning steg till en rekordnivå på nästan 104 miljarder kronor. De totala leveranserna av lastbilar och bussar nådde den högsta nivån någonsin. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga nästan 22 miljarder kronor, en ökning med 5 procent (7 procent i lokal valuta).

Sammanfattning av helåret 2016 

  •  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 6 procent till MSEK 10 184 (9 641) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 (10,2) procent 
  •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6 384 (9 641) och påverkades negativt av en avsättning på 3,8 miljarder kronor med anledning av Europeiska kommissionens konkurrensutredning 
  •  Nettoomsättningen steg med 10 procent till rekordhöga MSEK 103 927 (94 897) 
  •  Kassaflödet uppgick till MSEK 3 427 (4 376) för Fordon och tjänster 

Kommentar av VD Henrik Henriksson: 

”Scanias nettoomsättning steg till en rekordnivå på nästan 104 miljarder kronor. De totala leveranserna av lastbilar och bussar nådde den högsta nivån någonsin. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga nästan 22 miljarder kronor, en ökning med 5 procent (7 procent i lokal valuta). Bolagets verksamhetsresultat var starkt. Högre fordonsvolymer i Europa och högre servicevolymer påverkade resultatet positivt, men detta motverkades delvis av negativa valutaeffekter, lägre leveranser i Latinamerika (främst relaterat till Brasilien) och av den höga investeringsnivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration. Scanias position på den europeiska marknaden är fortsatt stark med en marknadsandel på 16,5 procent. Ersättningsbehovet och konjunkturläget i Europa fortsätter att påverka efterfrågan på lastbilar positivt. Orderingången i Latinamerika är fortsatt på en låg nivå, främst beroende på det mycket osäkra läget i Brasilien. I Eurasien har orderingången ökat något och Ryssland verkar ha bottnat ut. Efterfrågan på bussar är fortsatt hög i Europa. Efterfrågan på industrimotorer och marinmotorer är god, medan den är fortsatt svag på kraftproduktionssidan. Den nya lastbilsgenerationen har gjort succé direkt och den nya Scania-lastbilen har gått segrande ur samtliga branschpresstester som den deltagit i. Den nya lastbilsgenerationen har prisats för i stort sett alla egenskaper – drivlina, prestanda, komfort, bromsegenskaper, sikt och styrning. I kombination med Scania Maintenance with Flexible Plans, vår nya skräddarsydda tjänst som möjliggörs av löpande analys av uppkopplade fordons driftdata, får kunden mer tid att generera intäkter. När varje lastbil får exakt det underhåll den behöver kan kunden utnyttja fordonets drifttid maximalt.” 

Kontaktpersoner
Susanna Berlin
Investor Relations               
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57

Du finner hela rapporten i bifogad fil.

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har idag 46 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige.Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av
såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på
www.scania.com/group

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.