Scania delårsrapport januari–juni 2013

Scanias resultat för första halvåret 2013 sjönk till MSEK 3 971. Den starkare kronan och en betydande priskonkurrens drog ned resultatet. Högre fordonsvolymer och bättre kapacitetsutnyttjande hade en positiv effekt.

Sammanfattning av de första sex månaderna 2013

  • Rörelseresultatet sjönk till MSEK 3 971 (4 257), resultatet per aktie till 3,47 (4,06) kronor
  • Nettoomsättningen steg med 7 procent till MSEK 42 139 (39 338)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 744 (1 769) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Martin Lundstedt:
”Scanias resultat för första halvåret 2013 sjönk till MSEK 3 971. Den starkare kronan och en betydande priskonkurrens drog ned resultatet. Högre fordonsvolymer och bättre kapacitetsutnyttjande hade en positiv effekt. Scanias orderingång i Europa fortsatte att förbättras under andra kvartalet. Det ekonomiska klimatet är fortsatt osäkert men det finns ett ersättningsbehov och efterfrågan får också stöd av kunder som investerar i Euro 5-fordon före årsskiftet, då övergången till Euro 6 sker. På vissa marknader finns en efterfrågan på Euro 6 och Scania är väl positionerat med lanseringen av andra generationens Euro 6-motorer. Marknadsandelen i Europa har ökat, bland annat tack vare den ledande positionen inom Euro 6. Även i Latinamerika har Scania tagit marknadsandelar och orderingången i Brasilien och Argentina låg kvar på en hög nivå. Orderingången för bussar utanför Europa var på en god nivå. För motorer förbättrades orderingången jämfört med det första kvartalet, hänförligt till Amerika. Scania fortsätter att utveckla serviceaffären och volymerna ökar men den starkare kronan påverkar intäkterna negativt. I södra Europa påverkar även den lägre ekonomiska aktiviteten serviceefterfrågan negativt. Mot bakgrund av den förbättrade orderingången i Europa kommer Scania att öka den dagliga produktionstakten under tredje kvartalet för att bibehålla korta leveranstider. Ytterligare höjning planeras från och med det fjärde kvartalet. Scania fortsätter arbetet med att bygga ut den tekniska produktionskapaciteten mot 120 000 fordon. För att stärka konkurrenskraften är aktivitetsnivån avseende utvecklingsprojekt fortsatt hög samtidigt som Scania utökar försäljnings- och serviceorganisationen på tillväxtmarknader.”

För mer information se bifogad pdf.


Kontaktpersoner
Per Hillström
Investor Relations                         
Tel. +46 8 553 502 26
mobil tel. +46 70 648 30 52

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
mobil tel. +46 73 988 35 57

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.