Scania delårsrapport januari–mars 2012

 

Scanias resultat för första kvartalet uppgick till MSEK 2 323. Lägre fordonsvolymer och lägre kapacitetsutnyttjande drog ned resultatet, liksom även högre kostnader för framtidsrelaterade projekt.

Sammanfattning av de första tre månaderna 2012
• Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor
• Nettoomsättningen minskade med 3 procent till MSEK 20 127 (20 692)
• Kassaflödet uppgick till MSEK 1 763 (1 129) för Fordon och Tjänster

Vänligen se bifogad pdf för mer information.

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar