Scania delårsrapport januari–mars 2013

Scanias resultat för första kvartalet 2013 uppgick till MSEK 1 933. Den starkare kronan och prispress på lastbilar drog ned resultatet. Högre lastbilsvoly-mer och ett högre kapacitetsutnyttjande i Latinamerika hade en viss positiv effekt.

Sammanfattning av de första tre månaderna 2013

  • Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 933 (2 323), resultatet per aktie till 1,75 (2,24) kronor
  • Nettoomsättningen sjönk med 4 procent till MSEK 19 341 (20 127)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 4 (1 763) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Martin Lundstedt:
”Scanias resultat för första kvartalet 2013 uppgick till MSEK 1 933. Den starkare kronan och prispress på lastbilar drog ned resultatet. Högre lastbilsvolymer och ett högre kapacitetsutnyttjande i Latinamerika hade en viss positiv effekt. Orderingången för lastbilar var på samma nivå som avslutningen av fjolåret medan den ökade betydligt jämfört med första kvartalet i fjol. Orderingången i Europa förbättrades jämfört med föregående kvartal. Det finns ett ersättningsbehov mot bakgrund av de låga lastbilsleveranserna under de senaste åren. Scania är väl positionerat inför den kommande övergången till Euro 6 och har lanserat Scania Streamline med förbättrad bränsleprestanda och med andra generationens Euro 6-motorer. Orderingången i Latinamerika fortsatte på en hög nivå. Efterfrågan i Brasilien och Argentina får stöd av subventioner. I både Europa och Brasilien har Scania haft en starkare utveckling än totalmarknaden de senaste kvartalen. I Ryssland var orderingången på en god nivå och i Mellanöstern förbättrades orderingången från en låg nivå. Orderingången för bussar steg markant. Scania erhöll större order i Ryssland och Asien. För motorer ökade orderingången jämfört med utgången av fjolåret, framförallt i Europa. I lokal valuta ökade serviceförsäljningen något i de flesta regioner under kvartalet. I södra Europa fortsatte den lägre ekonomiska aktiviteten att påverka serviceefterfrågan negativt. Den starkare kronan och prispressen på fordon sätter fokus på effektivitet. Europaproduktionen anpassades under första kvartalet och en generell översyn av projekt och kostnader genomfördes. På längre sikt finns goda tillväxtmöjligheter. Scania fortsätter därför att fokusera satsningarna på prioriterade utvecklingsprojekt och bygger ut den tekniska produktionskapaciteten, samt utökar försäljnings- och serviceorganisationen på tillväxtmarknader.”

För mer information se bifogad pdf.

Kontaktpersoner
Per Hillström
Investor Relations 
Tel. +46 8 553 502 26
mobil tel. +46 70 648 30 52

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
mobil tel. +46 73 988 35 57


Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 38 600 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2012 uppgick faktureringen till 79,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.