Scania delårsrapport januari–mars 2017

Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 28,4 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till MSEK 3 081. Högre fordons- och service-volymer motverkades delvis av den höga investerings-nivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration.

Sammanfattning av första tre månaderna 2017

  • Rörelseresultatet steg med 35 procent till MSEK 3 081 (2 275)
  • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till MSEK 28 411 (23 056)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 2 351 (133) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 28,4 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till MSEK 3 081. Högre fordons- och servicevolymer motverkades delvis av den höga investerings-nivån relaterat till Scanias nya lastbilsgeneration. Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt mycket stark tack vare det positiva konjunkturläget. Scanias marknadsandel för lastbilar i Europa uppgick till 16,8 procent jämfört med 17,4 2016. Efterfrågan i Latinamerika utvecklas positivt tack vare en ökad efterfrågan i Brasilien, en marknad som nu verkar ha bottnat på en låg nivå. I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv tack vare Ryssland. I Asien ökade efterfrågan tack vare en god utveckling i Kina, Iran och Indien. Inom buss är efterfrågan stark i Asien, främst relaterat till Iran. För industrimotorer och marinmotorer fortsätter den positiva efterfrågeutvecklingen medan kraftproduktionssidan är svag. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga MSEK 5 849 (5 152), en ökning med 14 procent. Scanias intäkter som direkt eller indirekt genereras av de 250 000 uppkopplade fordonen i flottan ökar stadigt. Uppkopplingen är en viktig komponent som möjliggör för Scania att kunna erbjuda kunderna mer effektiva tjänster i syfte att förbättra deras lönsamhet. Den nya Scania R 450 har erhållit utmärkelsen ”Green Truck 2017” i klassen för tunga dragbilar. Priset är baserat på den överlägsna bränsleekonomi vid jämförelsetesterna och siffrorna talar för sig själva – med en genomsnittlig förbrukning på 2,37 l/mil. Scanias övertygelse är att hållbarhet går hand i hand med lönsamhet, oavsett om det gäller alternativa drivmedel eller bränslesnåla dieseldrivna fordon. Utöver att kunna erbjuda branschens mest energieffektiva drivlinor arbetar Scania hängivet för att minska transportföretagens beroende av fossila bränslen. Scania har marknadens bredaste utbud av hybrider och motoralternativ för alla kommersiellt tillgängliga biobränslen. Samtliga Scanias vanliga dieselfordon kan drivas på biodiesel och upp till 100 procent vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO).

Kontaktpersoner

Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och
bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder
kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har idag
46 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige.
Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av
såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor
Scanias pressreleaser finns på
www.scania.com/group

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.