Scania erbjuder miljöoptimerade lastbilar och tjänster

Euro 3 är klart: Scania erbjuder miljöoptimerade lastbilar och tjänster Scania lanserade på tisdagen ett komplett sortiment lågemissionsmotorer för distributions- och anläggningskörning samt normal fjärrtrafik. Den nya motor- familjen uppfyller den nya Euro 3-standarden som blir lag för nya fordon om ett år. Scania presenterar också en miljövarudeklaration. Scanias miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001, omfattar förutom tillverkning även utveckling av produkter och tjänster. Miljöledarskap är en del av Scanias affärsstrategi. Vi tar inte bara själva ansvar för att minska föroreningarna, vi gör det också möjligt för alla Scani- aägare att själva aktivt ta ett större miljöansvar och bedöma miljöpåverkan av sina fordon, säger direktör Lars Orehall, ansvarig för drivlina på Scania. Med Scanias miljövarudeklaration och emissionsfaktorer för alla motorserier kan kunden analysera fordonets och transportens miljöpåverkan från tillverk- ning till skrotning och återvinning. - Genom vårt initiativ långt innan lagkraven träder i kraft har många redan hunnit prova Scanias Euro 3-motorer, säger Lars Orehall. Press och kunder har under året kunnat konstatera att Scanias nya motorer både ger goda prestanda och bra bränsleförbrukning. Samtidigt presenterade Scania en rad andra nyheter inom miljöområdet: En ny gasmotor kompletterar Scanias utbud av motorer för alternativa bränslen. Sca- nia ger nu kunderna möjlighet att montera en partikelfälla (CRT) på vissa 9- litersmotorer som minskar emissionerna ytterligare utan att fordonets prestan- da eller driftsekonomi nämnvärt påverkas. Tillsynsintervallen för de flesta fjärrtrafikbilar har utsträckts upp till 120,000 km. Förbrukningen av olja och andra smörjmedel minskar därmed upp till 45%, vilket betyder mindre miljöpåverkan och lägre kostnader. De närmaste åren kommer att innebära en kraftig expansion inom området intel- ligenta transporttjänster (Intelligent Transport Services, ITS). Scania erbju- der nu ett kommunikationsgränssnitt som underlättar överföring av olika typer av data från lastbilen. ITS-system används bland annat för att navigera eller hålla kontakt mellan fordon och kontor, samt för styrning av transporter och fordon. Bättre logistik och färre tomkörningar bidrar till att minska trans- porternas miljöpåverkan. Scanias modulsystem erbjuder också möjligheten att specificera lastbilar för olika ändamål som optimerats vad gäller miljöegenskaperna. * * * På Scanias hemsida www.scania.com under "Media services" finns tekniska pressreleaser som täcker alla produktnyheter. För ytterligare information kontakta: * Marcela Petkov, ansvarig för Environmental Affairs, tel 08-55381924, e-post marcela.petkov@scania.com * Per-Erik Nordström, ansvarig för Product Affairs, tel 08-55385577, e-post per-erik.nordstrom@scania.com * * * Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 500 anställda och produk- tion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma till- verkare. Under 1998 blev faktureringen 45,3 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 3,2 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i länder utanför Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar