Scania expanderar i Lettland

Scania expanderar i Lettland Scania inviger idag en ny återförsäljaranläggning på 5 000 kvadratmeter i Riga. Detta blir Scanias största och modernaste servicecenter i Central- och Östeuropa. Med centret kommer SIA Auto Skan, som är Scanias officiella åter- försäljare i Lettland, att stärka Scanias ställning på den lettiska marknaden. - Våra kunder får nu tillgång till en fullserviceanläggning i Lettlands huvud- stad, säger Urban Erdtman, Senior Vice President och medlem av Scanias verk- ställande ledning. Scania startade sin verksamhet i Lettland 1991 och levererade 115 enheter 1998. Totalmarknaden för tunga lastbilar i landet uppgick förra året till ca 640 enheter och Scanias marknadsandel till nära 20%. Den nya anläggningen i Riga blir ett centrum för försäljning, service och re- servdelsförsörjning på den lettiska lastbilsmarknaden. Hittills har det pri- vatägda företaget Auto Skan investerat 3 300 000 dollar i anläggningen. Servi- cecentret kan reparera 20 fordon samtidigt och Auto Skan har investerat 500 000 dollar i en modernisering av utrustning och verktyg. Anläggningen in- rymmer även ett utbildningscenter för Baltikum och sysselsätter totalt fler än 50 personer. - Med den nya anläggningen, förbättrade öppettider och Scania Assistance kan vi erbjuda våra kunder en högre servicenivå. De lettiska åkarna har visat att de ligger långt framme. Vi måste hålla jämna steg med dem, avslutar Urban Erdtman. Än så länge utgörs marknaden för tunga lastbilar i huvudsak av företag som kör i internationell trafik, även om det skett en nedgång 1999 till följd av den ryska krisen. Det finns emellertid en växande efterfrågan på lokala trans- porter inom segment som sophämtning, distribution, timmertransporter och an- läggningskörning. För ytterligare information, kontakta Dick Hamberg, tel. +372 6 65 12 99 Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 500 anställda och produk- tion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma till- verkare. Under 1998 blev faktureringen 45,3 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 3,2 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i länder utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar