Scania fortsätter anpassningen av Latinamerikaverksamheten

Scania fortsätter anpassningen av Latinamerikaverksamheten Scania vidtar kraftfulla åtgärder på såväl intäkts- som kostnadssidan för att återfå lönsamheten i Latinamerikaverksamheten. I Brasilien förväntas de största effekterna genom kraftiga prishöjningar, medan åtgärderna i Argentina fokuserar på att minska kostnaderna. I Brasilien höjer Scania priset på lastbilar och bussar med 25 procent. Prishöjningen görs för att kompensera för den depreciering som skett genom att den inhemska valutan under året har försvagats med ca 30 procent mot den amerikanska dollarn. Omkring 60 procent av komponenterna för den latinamerikanska produktionen faktureras direkt eller indirekt i USD. - De senaste åren har den brasilianska prisnivån sjunkit kraftigt i förhållande till världsmarknadspriset på tunga lastbilar, vilket branschen nu måste kompensera genom prishöjningar, säger Arne Carlsson, VD för Scania Latin America. På kostnadssidan har en minskning av personalstyrkan inletts i Brasilien, där 240 anställda erbjuds avgångsvederlag samtidigt som konjunkturanpassad arbetstid införs fr o m 1 januari 2002. Vid produktions- och marknadsenheterna i São Paulo sysselsätts idag ca 2 300 personer. I Argentina kommer åtgärder att vidtas för att åstadkomma betydande kostnadssänkningar, vilket är nödvändigt för att uppnå en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Sedan tidigare i år tillämpas konjunkturanpassad arbetstid för de 700 anställda vid produktionsanläggningen i Tucumán. Detta har emellertid inte gett tillräcklig effekt, varför ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Även inom den argentinska marknadsorganisationen kommer åtgärder att verkställas med anledning av den allmänna ekonomiska situationen i landet. För ytterligare information kontakta Hans-Åke Danielsson, Business Communications, tel 08-553 856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 26 900 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2000 blev faktureringen 53,8 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00940/bit0005.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00940/bit0005.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar