Scania går med i FN:s initiativ Global Compact

Scania har skrivit under FN-initiativet Global Compact och tydliggör därmed sitt långsiktiga engagemang kring hållbarhetsfrågor för sina intressenter.

Förenta Nationernas Global Compact är ett initiativ för företag som stödjer tio universella principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Scania åtar sig att använda de tio principerna i företagsstyrningen och att tydligt informera sina intressenter och allmänheten om åtagandet.

– För Scania är detta ett sätt att tydliggöra vårt stöd för internationellt erkända affärsetiska normer, samtidigt som vi får enkla och tydliga principer som kan kommuniceras och tillämpas i hela företaget, säger Scanias VD Martin Lundstedt.

Länk till Global Compacts hemsida: http://www.unglobalcompact.org/index.html

För ytterligare information, kontakta Jens Schlyter, Environmental and Public Affairs, tel 070 328 37 00.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 38 600 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2012 uppgick faktureringen till 79,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.