Scania går mot rekordår i Frankrike

Satsning på storkunder ger resultat: Scania går mot rekordår i Frankrike Scanias satsning på åkeriföretag med större fordonsflottor, så kallade fleets, i Frankrike ger nu resultat: 1998 blir ett rekordår med en försäljningsökning på cirka 30 procent till totalt omkring 4 000 lastbilar. - Våra framgångar hos de större fleet-kunderna är resultatet av en långsiktig satsning med stora investeringar i återförsäljar- och servicenätet. De visar också att våra erbjudanden om skräddarsydda lösningar för varje enskild kunds behov slår igenom även hos de stora vagnparksägarna, säger Dieter Merz, VD för Scania France. För helåret 1998 beräknar Scania France, Scanias helägda franska dotterbolag, att sälja bortåt 1 000 lastbilar till fleet-kunder, motsvarande cirka 25 procent av Scanias totala lastbilsförsäljning i landet. Under 1998 har flera stora transportföretag i Frankrike köpt sina första fordon från Scania. Det gäller företag som Transalliance och Groupe Charles André, som båda har fordonsflottor på cirka 2 000 lastbilar. Transalliance har köpt 130 Scania-lastbilar och Groupe Charles André, som specialiserat sig på transporter av farligt gods, har köpt 40. I affären med Transalliance långtidsuthyrs samtliga bilar, och service- och underhållskontrakt har tecknats för huvuddelen av dem. - Scanias service och tjänster kopplade till ägande och brukande av fordonen (Scania Multiservice), tillsammans med bilar av hög kvalitet och med mycket låg bränsleförbrukning, ger låga driftskostnader och maximalt utnyttjande av vagn-parken, säger Dieter Merz. Det var för tre år sedan som Scania France beslöt att ändra strategi genom att också börja bearbeta franska fleet-kunder. En genomgripande kartläggning gjordes av marknaden och kontakter med fleet-kunder inleddes, samtidigt som tjänsteutbudet i form av olika Multiservice-produkter började utvecklas. Genombrottet kom för drygt ett år sedan då det börsnoterade transportföretaget Norbert Dentressangle köpte sina första 75 Scania-lastbilar. Under 1998 har Norbert Dentressangle, som är Frankrikes största privata fleet-kund, beslutat att utöka Scania-flottan med ytterligare 75 bilar och kommer därmed att ha 150 Scania i sin vagnpark på 3 000 fordon. För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström, tel 08-553 810 44, mobil 070-680 95 95. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1997 var omsättningen 39,7 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 2,8 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 95 procent avsätts i länder utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/29/19981229BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/29/19981229BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar