Scania halvårsrapport

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2004 "Första halvåret har utvecklats bra. Den nya Scania R-serien har tagits väl emot av kunder och fackpress. Omställningarna i produktionen kommer in i ett mer intensivt skede under andra halvåret, vilket innebär en fortsatt begränsning i leveranskapacitet under resten av 2004", säger VD Leif Östling. FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Första halvåret Förän Kv 2 d- ring i % Antal MEUR* 2004 2003 2004 2003 Lastbilar och busschassier - Orderingång 31 241 24 432 28 15 11 703 163 - Leveranser 26 552 24 475 8 14 12 111 736 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) · Intäkter Scaniagruppen 2 978 27 201 25 019 9 14 12 118 843 Rörelseresultat Fordon och 296 2 704 2 557 6 1 395 1 336 Service Rörelseresultat 23 213 176 21 110 94 Kundfinansiering Rörelseresultat 319 2 917 2 733 7 1 505 1 430 Resultat före skatt 299 2 732 2 439 12 1 411 1 290 · Nettovinst 207 1 894 1 624 17 973 844 Rörelsemarginal, i procent 10,7 10,9 10,7 11,1 Avkastning på eget kapital, 18,1 17,6 i procent Avkastning på sysselsatt 23,6 20,7 kapital, Fordon och Service, i procent · Vinst per aktie, SEK 9,47 8,12 4,86 4,22 Kassaflöde exklusive 94 862 553 520 379 Kundfinansiering och försäljning/förvärv av bolag Antal anställda, 30 juni 29 793 28 658 Antal aktier: 200 miljoner Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,1330 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Kontaktpersoner: Johan Haeggman, Corporate Relations tel. +46-8 5538 0053 mobil tel. +46-70 383 5200 Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT00120/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar