Scania halvårsrapport

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2002 "Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än vi förväntat, men en betydande osäkerhet kvarstår dock. I Latinamerika finns få ljuspunkter, utgången av presidentvalet i Brasilien och Argentinas ekonomiska och politiska utveckling blir avgörande för affärsutvecklingen i regionen. Detta leder till stor osäkerhet beträffande marknadsutvecklingen. Scanias åtgärdsprogram i form av en stramare prispolitik och effektivisering av produktionen tillsammans med en god utveckling av serviceaffären kommer att ge ytterligare förbättringar", säger Leif Östling. Första halvåret i korthet Första halvåret Föränd- ring i % Antal 2002 2001 Lastbilar och bussar - Orderingång 24 244 25 897 -6 - Leveranser 21 096 24 821 -15 Fakturering och resultat MSEK (om inte annat anges) Fakturering Scaniaprodukter1 22 860 23 285 -2 Rörelseresultat Scaniaprodukter 1 716 1 540 11 Realisationsvinst i 550 - personbilsverksamheten Totalt rörelseresultat 2 277 1 602 Resultat efter finansnetto 1 930 1 226 Nettovinst 1 459 838 Rörelsemarginal Scaniaprodukter, procent 7,5 6,6 Avkastning på eget kapital i procent2 10,6 17,4 Avkastning på sysselsatt kapital i 10,9 16,5 procent exklusive Kundfinansieringsverksamheten2 Vinst per aktie, SEK 7,30 4,20 Vinst per aktie exklusive 4,55 realisationsvinst, SEK Kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten och 988 1 085 försäljning / förvärv av bolag Kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten och 2 181 199 inklusive försäljning / förvärv av bolag Antal anställda, 30 juni 27 561 28 652 Antal aktier: 200 miljoner 1 Lastbilar, bussar, motorer och servicerelaterade produkter. 2 Där ej annat anges utgörs beräkningsbasen av ett genomsnitt av fem mätpunkter (kvartal). Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com SCANIA, FÖRSTA HALVÅRET 2002 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR "Scaniagruppens rörelseresultat låg nästan på samma nivå som för första halvåret 2001 om reavinsten från försäljningen av Svenska Volkswagen AB och Din Bil AB samt om effekterna av nya redovisningsprinciper exkluderas. Rörelsemarginalen för Scaniaprodukter uppgick till 7,5 procent för första halvåret och 8,4 procent för årets andra kvartal", konstaterar Scanias VD och koncernchef Leif Östling. "Rörelseresultatet har i första hand påverkats av att 3 700 färre lastbilar och bussar fakturerats. Försäljningen av serviceprodukter, det vill säga reservdelar och verkstadsarbete, ökade med 8 procent. Inom kundfinansieringen fortsätter resultatet att öka. Efterfrågan i Europa visar en splittrad bild där nedgången i Storbritannien, Italien och Spanien är begränsad medan minskningen är betydligt större i Tyskland, Frankrike och BeNeLux-länderna. Scanias marknadsandel för de fem första månaderna var 14,3 procent. Osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen är betydande. För närvarande har efterfrågan på tunga lastbilar i västra Europa stabiliserats på en årstakt kring 190 000 enheter. Marknaderna i centrala och östra Europa utvecklas relativt väl med undantag för Polen. Framförallt Ryssland visar en väsentligt högre orderingång jämfört med föregående år. Scania har stärkt sin ställning på flera marknader i östra Europa och har en andel på drygt 15 procent i regionen. I Mellanöstern är efterfrågan fortsatt god trots oroligheterna i regionen. I Fjärran Östern utvecklas framförallt Sydkorea väl och har åter blivit en betydande marknad för Scania. I Latinamerika fortsätter efterfrågan att minska. Den argentinska marknaden för kommersiella fordon är i praktiken obefintlig. Efterfrågan i Brasilien minskar bland annat på grund av den fortsatta osäkerheten inför det stundande presidentvalet. Den brasilianska valutan har försvagats rejält under de senaste månaderna och ligger nu på nära 3 real per dollar, en försvagning med 15 till 20 procent jämfört med för några månader sedan. Scanias program för att öka priserna i Brasilien till en världsmarknadsnivå ligger fast, även om detta inneburit en betydande minskning av marknadsandelen. Åtgärder för att sänka kostnaderna fortsätter och break-even nivån har nu halverats jämfört med förra året. Leveranserna av komponenter och kompletta fordon till marknader utanför Latinamerika ökar och kommer att påverka resultatet positivt i Latinamerika. Samordningen av buss- och lastbilsverksamheten går planenligt. I början av juli tillverkades det sista busschassiet i Katrineholm. I augusti kommer hela den europeiska busschassiproduktionen samt utvecklings-, marknads- och inköpsfunktionerna för lastbilar och bussar att vara samordnade i Södertälje. Kvar i Katrineholm finns Scanias helägda busskarossbolag Omni. Under nästa år kommer den fulla resultateffekten av åtgärderna. Försäljningen av importörsverksamheten i Svenska Volkswagen AB och återförsäljarkedjan Din Bil AB till Volkswagen AG i Tyskland har slutförts i och med att affärerna godkändes av EU-kommissionens konkurrensmyndighet. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till drygt 1,3 miljarder kronor och reavinsten blev 550 miljoner kronor. Likviditetsmässigt betyder försäljningen en positiv effekt på drygt 1,5 miljarder kronor. Förberedelserna för introduktionen av Scanialastbilar i Japan i samarbete med japanska Hino fortsätter. Vi arbetar samtidigt vidare med att definiera fler potentiella samarbetsområden. "Efterfrågan i Europa har utvecklats något bättre än vi förväntat, men en betydande osäkerhet kvarstår dock. I Latinamerika finns få ljuspunkter, utgången av presidentvalet i Brasilien och Argentinas ekonomiska och politiska utveckling blir avgörande för affärsutvecklingen i regionen. Detta leder till stor osäkerhet beträffande marknadsutvecklingen. Scanias åtgärdsprogram i form av en stramare prispolitik och effektivisering av produktionen tillsammans med en god utveckling av serviceaffären kommer att ge ytterligare förbättringar", avslutar Leif Östling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar