Scania har 170 000 uppkopplade fordon

För fem år sedan införde Scania uppkoppling som standard på de europeiska marknaderna. Idag har kunder i mer än 50 länder kopplat upp sig för att få tillgång till tjänster för att följa upp och utvärdera driften av sina fordon. Under 2015 tillkom närmare 70 000 uppkopplade lastbilar och bussar, och idag är antalet uppe i 170 000.

– Allt fler av våra kunder inser möjligheterna med uppkoppling i syfte att effektivisera sitt fordonsutnyttjande och därmed minska sina kostnader. Intresset ökar i takt med att vi breddar vårt utbud av uppkopplade tjänster, även bland våra busskunder konstaterar Mattias Lundholm, chef för Scanias affärsenhet Connected Services and Solutions.

Scanias satsning på uppkoppling startade redan i början av 2000-talet, då de första digitala så kallade Fleet Management-tjänsterna lanserades. Då handlade det om information som hämtades från fordonets elektroniska styrsystem och som användes för att analysera bränsleförbrukning och slitage, som till exempel hur föraren växlat, bromsat och utnyttjat motorns varvtalsområde. Dessa uppgifter låg till grund för tjänsten Förarträning, som senare kompletterades med Förarcoaching och som idag är bärande element i Ecolution By Scania.

Med Ecolution by Scania kan åkeriet minska bränsleförbrukningen med mellan 10 och 15 procent, vilket för ett fordon som kör 200 000 km/år i fjärrtrafik kan ge en årlig bränslebesparing på cirka 100 000 kronor.

Uppkopplade verkstäder

Scania har börjat använda uppkoppling för att fjärravläsa fordonsdata och diagnosticera fordonen, vilket minskar stilleståndstiden både vid planerade verkstadsbesök och vid utryckning till fordon som fått driftsavbrott längs vägen.

Nästa steg i utvecklingen av kommunikation med fordonet är service och underhåll som baseras på dess specifika användning och körsätt istället för enbart körsträcka, vilket traditionellt gäller i branschen.

Scania betraktar utvecklingen av elektroniska styrsystem som kärnverksamhet och informationen från uppkopplade fordon som en strategisk tillgång.

– Strategin lades fast under 1990-talet och har bland annat resulterat i att Scania kunnat lansera system för att stimulera och hjälpa förarna att köra bränsleekonomiskt och trafiksäkert, säger Mattias Lundholm.

Först med wearables

I slutet av 2014 lanserades Scania Watch, som är lastbilsbranschens första så kallade wearable: ett armbandsur med vilket föraren kan fjärravläsa fordonsdata men även kan få information om kör- och vilotider liksom sin hälsostatus. Scanias wearables kommer successivt att utvecklas och förenkla vardagen för föraren både när det gäller arbete och fritid.

– Scania Watch är det första exemplet på vår utveckling av uppkopplade tjänster som sträcker sig långt utöver kommunikation med själva fordonet och dess elektroniska system. I framtiden kommer åkerier och förare bara att behöva göra två knapptryckningar – en för att låsa upp sin telefon eller surfplatta och en för att klicka på en Scania-ikon – för kunna beställa alltifrån från tid på verkstaden till mat och annan service vid nästa stopp, avslutar Mattias Lundholm.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 91,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera